SYYSKOKOUS

Aika 8.12.2019 klo 12:00

Paikka Tanssiurheilukeskus Cava 

1. Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

7 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

8 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi vähintään 15-vuotiaiden jäsenten keskuudesta johtokuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä valitaan vuosittain varajäsenet.

9 Valitaan tarvittavat toimihenkilöt

10 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

11 Päätetään seuran edustajista STUL:n kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet näiden henkilöiden valitsemiseksi

12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys .