Jäsenistön vuosikokous 19.4.2020

Cavalier kevätkokous MS Teams kokouksena su 19.4.2020 klo 13:00
Jos et ole saanut kutsua ja haluat osallistua niin ota yhteytta kari.leminen@cavalier.fi. Kokouksen asialista:

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a)      puheenjohtaja
b)      sihteeri
c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d)      ääntenlaskijat
3       Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5       Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en antama lausunto
6     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7      Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat                  
8      Päätetään kokous


Tervetuloa!

Cavalier johtokunta