Cavalier syyskokous teams -kokouksena – huomaa ennakkoilmoittautuminen.

 • Covid-19 tilanteesta johtuen Cavalier ry:n syyskokous järjestetään Teams kokouksena.
 • Ilmoita itsesi kokoukseen lähettämällä sähköpostiviesti osoitteella kari.leminen@cavalier.fi tai tekstiviesti numeroon 040 561 2838. 
 • Ilmoittautuneille lähetetään linkki kokoukseen.

Toivottavasti mahdillisimman moni pääsee osallistumaan.

Alla vielä kokouksen asialista.

Aika 14.12.2019 klo 19:00

Paikka: Teams kokous 
 

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

 1. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 5. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 6. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi vähintään 15-vuotiaiden jäsenten keskuudesta johtokuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä valitaan vuosittain varajäsenet.
 7. Valitaan tarvittavat toimihenkilöt
 8. Valitaan toiminnantarkastaja
 9. Päätetään seuran edustajista STUL:n kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet näiden henkilöiden valitsemiseksi
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Päätetään kokous

Kutsu on lähetetty sähköpostilla ja ennakkoilmoittautuneille teams kutsu.