CAVALIER RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Kokous pidetään sunnuntaina 28.3.2021 klo 12:15 Teamsin välityksellä.

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!

Pate Nuutinen: Askeleista tanssiin – luento

Kokousta ennen on latinalaistanssiopettaja Jarmo Pate Nuutisen luento kaikille seuran jäsenille klo 11:15-12:00. Tähän voi osallistua Teamsin välityksellä.

Teams kutsut lähetetään ennen kokousta.

Seuran kevätkokous 28.3.2021 klo 12:15

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1                    Avataan kokous

2                    Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

3                    Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4                    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5                    Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en antama lausunto

6                    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7                    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat                  

8                    Päätetään kokous

Johtokunnan psta,

Kari Leminen